Vzorová instalace - Kostelec nad Černými lesy

2011


 

Důvodem pořízení tepelného čerpadla byla investice do snížení provozních nákladů RD v době, kdy jsou jeho majitelé ekonomicky aktivní. Ohřev teplé užitkové vody je řešen pomocí boilerů a průtokových ohřívačů rozmístěných v místech odběru. Vzhledem k tomu, že v domě trvale žijí pouze dvě osoby a tak je energie na ohřev TUV relativně malá, byl stávající způsob ohřevu teplé vody ponechán. Pokud by byl řešen tepelným čerpadlem, vyžadovalo by to značné stavební úpravy. Tak je tepelným čerpadlem zajišťováno pouze vytápění.

1. Popis vytápěného objektu

Jedná se o stávající dvoupodlažní RD bez garáže a bez podsklepení. Obvodový plášť je z tvárnic YTONG 400 a není zateplený. Objekt byl kolaudován v roce 2000 a tomu také odpovídá zateplení střešní konstrukce a kvalita oken. V obývacím pokoji jsou francouzská okna. Jinak jsou okna a dveře normální velikosti a kvality.

Tepelná ztráta objektu - převzata z projektu vytápění
11.10
kW
Objem vytápěného prostoru - převzato z projektu stavby
550
m3
Podlahová plocha vytápěného prostoru - převzato z projektu stavby
270
m2

2. Popis vytápěcího systému

V objektu je stávající smíšený vytápěcí systém. Přízemí je vytápěné podlahovým vytápěním s projektovaným tepelným spádem 40/35°C a patro je osazeno radiátory s projektovaným tepelným spádem 60/45°C. Původním zdrojem tepla byla elektrická akumulační teplovodní kotelna s nádržemi o objemu 2 250 litrů. Zapojení kotelny bylo velmi nešikovné a tak v horním patře nebylo možné dosáhnout vyšší teploty v prostoru než 19 až 20°C. To bylo způsobeno naprosto nedostatečným průtokem topné vody. Po instalaci tepelného čerpadla a předělání strojovny je v horním patře teplota 22 až 23°C a to i když je maximální teplota topné vody pouze 45°C. Při instalaci tepelného čerpadla je vždy důležité maximálně snížit teplotu topné vody.

3. Popis instalace tepelného čerpadla

V objektu rodinného domu je instalováno tepelné čerpadlo země-voda typu NIBE F1145-12. Na vytápěcí systém je napojeno přes akumulační nádobu UKV 500 o objemu 500 litrů topné vody. Ohřev teplé vody je realizován stávajícím způsobem, tedy pomocí boilerů a průtokových ohřívačů.

Výkon tepelného čerpadla F1145-12 při průměrných teplotách 2/40°C
12.03
kW

Primární okruh je tvořen dvěma geotermálními vrty do hloubky 90 metrů. Celkem bylo odvrtáno 180 metrů. Vrty jsou od sebe vzdáleny 10 metrů a jsou bohatě zavodněné. To je vidět na fotografii pořízené v průběhu vrtání. Hladina spodní vody je v úrovni terénu. Aktivní hloubka vrtů je rovna hloubce vrtů. Z tohoto hlediska je lokalita ideální pro provoz tepelného čerpadla s vrty.

4. Údaje o provozních parametrech tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo bylo uvedeno do trvalého provozu dne 8. listopadu 2011. Každý rok odečítáme provozní parametry a optimalizujeme provoz tepelného čerpadla tak, aby počet startů a provozních hodin byl minimální. Při poslední servisní prohlídce dne 3. října 2013 byly odečteny následující provozní parametry. Roční průměr je počítán od uvedení do provozu, je to tedy průměr za celé sledované období. Hodnoty spotřeby elektrické energie jsou odečteny z podružného elektroměru před tepelným čerpadlem. Jsou to tedy reálné údaje.

  Odečtené hodnoty Roční průměr
Počet startů kompresoru tepelného čerpadla:
2 248
startů
1 264
startů za rok
Počet provozních hodin tepelného čerpadla:
4 388
hodin
2 304
hodin za rok
Z toho počet hodin pro ohřev TUV:
554
hodin
194
hodin za rok
Poměr startů a provozních hodin kompresoru:  
0.51
startů na hodinu
Spotřeba elektrické energie na vytápění a TUV:
13 514
kWh
7 097
kWh za rok
Z toho odběr záložního zdroje - elektrokotle:
0
kWh
0
kWh za rok


Tepelná čerpadla dimenzovaná na životnost více jak dvacet let by měla mít počet provozních hodin v rozmezí 1 700 až 2 400 hodin za rok. Z tohoto hlediska je dimenzování výkonu tepelného čerpadla vůči tepelné ztrátě objektu optimální. Druhou podmínkou dlouhé životnosti je to, aby se kompresor v tepelném čerpadle dříve „neustartoval“ než si „naběhá“ odpovídající počet provozních hodin. Ideální poměr startů kompresoru a počtu jeho provozních hodin je poměr zhruba jeden start na dvě hodiny provozu. Z tohoto hlediska je instalace ideální.

Dosažení optimálního poměru startů a provozních hodin je u tepelných čerpadel bez přípravy teplé užitkové vody mnohem jednodušší, než když teplou vodu připravují. U takové instalace není většinou potřeba tepelné čerpadlo „optimalizovat“ a instalovat přídavné regulační okruhy. Pokud někdy při naší servisní činnosti „nalezneme“ tepelné čerpadlo starší jak patnáct let, je to většinou tepelné čerpadlo, které neohřívá teplou užitkovou vodu. Z principu je jasné, že když samotné dohřátí zásobníku trvá zhruba 10 až 20 minut, je nutné se těmto instalacím mnohem více věnovat z hlediska zaregulování a optimalizace. Pokud tedy uživatel požaduje životnost víc jak dvacet let.

5. Údaje o celkové spotřebě elektrické energie

Zde uvádíme celkovou spotřebu elektrické energie rodinného domu. Údaje jsou převzaté z faktury dodavatele elektrické energie. Jedná se tedy o spotřebu pro vytápění, ale taky pro svícení, vaření a v tomto případě i ohřev teplé vody v boilerech a další odběry elektrické energie v domě. Dále uváděné roční náklady jsou včetně poplatků za elektroměr, příplatků a jsou včetně DPH.

Fakturační obdobíVysoký tarifNízký tarifCelkemNáklady
11.1.2012 8.1.2013   1 260 kWh   13 840 kWh 15 100 kWh 49 200 Kč

Rozdíl mezi zde uváděnou celkovou spotřebou domu a podružným měřením před tepelným čerpadlem je vlastní spotřeba objektu pro svícení, vaření atd. S určitou mírou přesnosti můžeme spotřebu rozdělit na tyto dvě části.

Roční spotřeba a náklady na svícení, vaření a TUV 2012 / 2013 8 000 kWh 26 100 Kč
Roční spotřeba a náklady na vytápění bez TUV 2012 / 2013 7 100 kWh 23 100 Kč


U této instalace je možné vyčíslit úsporu provozních nákladů. Nejdřív je ale nutné specifikovat spotřebu domu. Tedy odběr elektrické energie pro svícení, vaření a podobně. Základní spotřeba domu je odhadnuta ve výši 3 000 kWh. Oproti normálnímu stavu je zvýšená. V domě je totiž několik lednic a několik mrazáků vesměs starších deseti let. Množství těchto spotřebičů bude uživatel na naše doporučení redukovat a nahrazovat je novějšími typy. Další spotřeba je pro ohřev TUV. Ta je pro dvoučlennou rodinu maximálně 3 000 kWh. Zbývajících 2 000 kWh představuje ohřev sezónního venkovního bazénu tepelným čerpadlem vzduch-voda. Tato spotřeba se každý rok mění podle počasí a snahou uživatele bude ohřev bazénu omezit. O jaký se jedná bazén je zachyceno na fotografii. Vzhledem k jeho dočasnosti nebyl jeho ohřev realizován tepelným čerpadlem pro vytápění domu.

Máme k dispozici údaje o spotřebě elektrické energie před instalací tepelného čerpadla. Konkrétně se jedná o spotřebu od 15.1.2010 do 10.1.2011. V tomto období bylo spotřebováno 37 000 kWh. Za toto množství odebrané elektrické energie by bylo v roce 2013 dodavatelem účtováno 99 tisíc korun. Jednalo by se o tarif D26d pro akumulační vytápění a dodavatelem by byl ČEZ. Účtováno by bylo dle ceníku Comfort. Úspora provozních nákladů v cenové hladině roku 2013 je 50 tisíc korun včetně DPH. Vyčíslení roční úspory nákladů na vytápění není ale úplně přesné. Jednak do té doby, než bylo v provozu tepelné čerpadlo, se topilo na nižší teplotu. To se týká hlavně prvního patra. Na druhou stranu uživatel průběžně nahrazuje klasické žárovky úspornými a i jinak se snaží omezit celkovou spotřebu domu.

6. Osobní vyjádření majitele tepelného čerpadla

Dva roky po předání tepelného čerpadla do provozu byl majiteli předložen následující text, s kterým souhlasí. Tento text doplnil o své osobní hodnocení, postřehy a doporučení pro zájemce o koupi tepelného čerpadla.

Dne 8. listopadu 2011 bylo v našem RD namontováno tepelné čerpadlo NIBE. Montáž prováděli zaměstnanci firmy Mikita Kaplan - ELEKTRO. S instalací a následnou péčí o mě jako zákazníka jsme spokojení a tato technologie po všech stránkách splnila naše očekávání..

Hodnocení kvality montáže NIBE Kaplan Elektro

7. Poznámka k vyjádření majitele tepelného čerpadla

Je až neuvěřitelné, kolik důvtipu musela vynaložit firma, která instalovala otopný systém na to, aby ušetřili pár tisíc korun. Bohužel tato „úspora“ způsobila, že topná voda radiátory v prvním patře spíš prosakovala než protékala. Z toho důvodu netopily, i když se do nich pouštěla topná voda o teplotě 60°C. Přepojením a úpravou zapojení kotelny se nám podařilo jednak to, že topení vůbec funguje, ale také jsme zvýšily průtok do té míry, že k vytápění stačí maximální teplota topné vody 45°C. To zvyšuje výkon tepelného čerpadla, prodlužuje jeho životnost a hlavně snižuje provozní náklady. Ne vždy se nám podaří stávající topný systém "upravit" na nižší teplotu tak jednoduše.

8. Typ pro zájemce o tepelné čerpadlo

Nabídka dodavatele tepelného čerpadla by měla v první řadě zákazníka pravdivě informovat. To co je na instalaci tepelného čerpadla zajímavé, tak to jsou budoucí provozní náklady, respektive spotřeba elektrické energie odebraná tepelným čerpadlem. Tato spotřeba elektrické energie je závislá jednak na tepelné ztrátě objektu, na teplotě ve vytápěném prostoru a na teplotě a množství odebírané teplé vody. Dále je spotřeba závislá na kvalitě instalace. Je naprosto běžné, že různě nainstalovaná tepelná čerpadla mají různou spotřebu. Bohužel, rozdíly mohou být i několikanásobkem ideálního stavu a kvalita vlastního tepelného čerpadla není nejdůležitější.

Občas se mi dostane do ruky nabídka která nabízí evidentně „poddimenzované“ řešení a přitom inzerované provozní náklady jsou ještě nižší než je ideální stav. Poddimenzované řešení znamená, že je nabízeno slabší tepelné čerpadlo, kratší vrty a nebo zemní kolektor a zapojení strojovny také upřednostňuje spíš nízkou pořizovací cenu než funkčnost a nízké provozní náklady. Většina obchodních zástupců používá k výpočtu spotřeby výpočtový program od výrobce.

Chyba ovšem není v tomto programu, ale v zadaných hodnotách. V naší firmě používáme výpočtový program od firmy NIBE a to k naprosté spokojenosti nás i našich klientů. Je ale pravda, že jsme se při zadávání parametrů naučili nepodléhat přílišnému optimismu. Údaje z podružného měření z každé zakázky zpětně konfrontujeme s původním výpočtem a ty správné parametry výpočtu odvozujeme na základě reality a nikoliv snahy prodat tepelné čerpadlo za jakoukoliv cenu.

Vtip je v tom, že bez podružného elektroměru si normální zákazník nemá šanci inzerované údaje ověřit a i když se k tomu možná za pár let odhodlá, nemá případná žaloba instalační firmy moc šancí na úspěch. Málo kdy se garantovaná spotřeba objevuje ve smlouvě o dílo. Zde je tedy typ pro zájemce o tepelné čerpadlo. Nevěřte všemu co je napsáno na papíře. Pokud si chcete informace o spotřebě ověřit, chtějte, aby vám obchodní zástupce dal kontakt na zákazníka, který má RD obdobné tepelné ztráty a s obdobným řešením jako je v nabídce. Roční vyúčtování od dodavatele elektrické energie má každý z nich.

9. Fotografie instalace


Instalace NIBE čerpadla firmou Kaplan Elektro

Instalace NIBE čerpadla firmou Kaplan Elektro