Vzorová instalace - Štěchovice

2010


 

I když v tomto objektu po instalaci tepelného čerpadla došlo k výrazné úspoře provozních nákladů, nebyl to hlavní důvod jeho pořízení. Hlavním důvodem bylo zlepšení kvality života obyvatel domu. V domě žijí dva starší lidé a noční přikládání do kotle na tuhá paliva bylo, vzhledem k jejich věku, velmi zatěžující. Podobné instalace pořizují lidé v produktivním věku svým stárnoucím rodičům. Provoz tepelného čerpadla je naprosto bezobslužný na rozdíl od provozování kotle na koks. Obyvatelé si také pochvalují stálou teplotu bez výrazných výkyvů.

1. Popis vytápěného objektu

Jedná se o klasický RD pro několik generací ze sedmdesátých let minulého století. Objekt má tři podlaží a je částečně podsklepen. Podsklepení je nevytápěné a tak není zahrnuto do objemu a plochy vytápěného prostoru. Obvodový plášť je ze škvárobetonových tvárnic a je zateplený 10 cm polystyrenu. Okna jsou normální velikosti a jsou plastová. Zateplení objektu a výměna oken byla provedena před instalací tepelného čerpadla.

Tepelná ztráta objektu - náš výpočet obálkou
13.90
kW
Objem vytápěného prostoru - převzato z projektu stavby
970
m3
Podlahová plocha vytápěného prostoru - převzato z projektu stavby
350
m2

2. Popis vytápěcího systému

V objektu je stávající radiátorový „samotížný“ systém. Kotel na tuhá paliva byl zachován a je plně funkční. Od okamžiku instalace tepelného čerpadla nebyl provozován, kromě naší funkční zkoušky. Díky „předimenzování“ systému, který musel „uchladit“ kotel s výkonem 24 kW a zateplení objektu je maximální teplota topné vody 45°C. Systém nemusel být pro provoz tepelného čerpadla upravován a je téměř ideální pro tepelné čerpadlo.

3. Popis instalace tepelného čerpadla

V objektu rodinného domu je instalováno tepelné čerpadlo země-voda typu NIBE F1145-15. Na vytápěcí systém je napojeno přes akumulační nádobu UKV 500 o objemu 500 litrů topné vody. Ohřev teplé vody je realizován v zásobníkovém ohřívači NADO 500/300 o celkovém objemu 500 litrů.

Výkon tepelného čerpadla F1145-15 při průměrných teplotách 2/40°C
16.11
kW

Primární okruh je tvořen dvěma geotermálními vrty do hloubky 120 metrů. Celkem bylo odvrtáno 240 metrů. Vrty jsou od sebe vzdáleny 12 metrů a jsou zavodněné. Hladina spodní vody je zhruba deset metrů pod úrovní terénu. Aktivní hloubka vrtů je tedy 110 metrů. Z tohoto hlediska je lokalita vhodná pro provoz tepelného čerpadla s vrty.

4. Údaje o provozních parametrech tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo bylo uvedeno do trvalého provozu dne 27. října 2010. Každý rok odečítáme provozní parametry a optimalizujeme provoz tepelného čerpadla tak, aby počet startů a provozních hodin byl minimální. Při poslední servisní prohlídce dne 2. září 2013 byly odečteny následující provozní parametry. Roční průměr je počítán od uvedení do provozu, je to tedy průměr za celé sledované období. Hodnoty spotřeby elektrické energie jsou odečteny z podružného elektroměru před tepelným čerpadlem. Jsou to tedy reálné údaje.

  Odečtené hodnoty Roční průměr
Počet startů kompresoru tepelného čerpadla:
3  605
startů
1 264
startů za rok
Počet provozních hodin tepelného čerpadla:
4 524
hodin
1 586
hodin za rok
Z toho počet hodin pro ohřev TUV:
554
hodin
194
hodin za rok
Poměr startů a provozních hodin kompresoru:  
0.80
startů na hodinu
Spotřeba elektrické energie na vytápění a TUV:
20 170
kWh
7 072
kWh za rok
Z toho odběr záložního zdroje - elektrokotle:
3
kWh
1
kWh za rok


Před instalací tepelného čerpadla jsem zákazníkovi slíbil, že mu tepelné čerpadlo vydrží víc jak třicet let. Pokud dimenzujeme tepelná čerpadla na dvacet a více let, snažíme se udržet počet provozních hodin v rozmezí 1 700 až 2 400 hodin za rok. Pokud zvolíme silnější čerpadlo, logicky má méně hodin a tak nám vydrží déle. Dále je životnost ovlivněna počtem startů kompresoru. U této instalace není jejich počet nikterak kritický, nicméně bude třeba regulaci ještě mírně „doladit“ a to tak, aby se poměr startů a hodin dostal na ideální úroveň, tedy jeden start na dvě hodiny provozu.

Při návrhu výkonu tepelného čerpadla jsem počítal s tím, že se objekt bude vytápět na 23°C a ne na současných 21°C. Tomu tak v budoucnosti rozhodně být nemusí. Pokud by se objekt trvale topil na takovou, pro někoho normální teplotu, bude počet provozních hodin v ideálním rozpětí a systém rozhodně nebude předimenzovaný. Také zde hraje velkou roli nízká spotřeba teplé užitkové vody. I to se může časem změnit protože v objektu je několik koupelen. Není možné tepelné čerpadlo s „prodlouženou životností“ dimenzovat na momentální situaci.

5. Údaje o celkové spotřebě elektrické energie

Zde uvádíme celkovou spotřebu elektrické energie rodinného domu. Údaje jsou převzaté z faktury dodavatele elektrické energie. Jedná se tedy o spotřebu pro vytápění, ohřev teplé vody ale taky pro svícení, vaření atd. Dále uváděné roční náklady jsou včetně poplatků za elektroměr, příplatků a jsou včetně DPH.

Fakturační obdobíVysoký tarifNízký tarifCelkemNáklady
19.7.2012 15.7.2013    950 kWh   9 550 kWh 10 500 kWh 34 800 Kč

Rozdíl mezi zde uváděnou celkovou spotřebou domu a podružným měřením před tepelným čerpadlem je vlastní spotřeba objektu pro svícení, vaření atd. S určitou mírou přesnosti můžeme spotřebu rozdělit na tyto dvě části.

Roční spotřeba a náklady na svícení a vaření 2012 / 2013 3 430 kWh 11 400 Kč
Roční spotřeba a náklady na topení a TUV 2012 / 2013 7 070 kWh 23 400 Kč


Normální roční spotřeba na svícení a vaření pro jednu čtyřčlennou rodinu se bez nějakých výrazných odběrů navíc pohybuje na úrovni 2 000 až 3 000 kWh. Zde by byla roční spotřeba pro dům tak 1 500 až 2 000 kWh. Nicméně na pozemku je zahradní domek ve kterém jsou rozvody vody. Domek je přes zimu temperován elektrickým přímotopem. Roční spotřeba může být tak 1 500 kWh. To zákazníka stojí zhruba čtyři tisíce korun ročně.

6. Osobní vyjádření majitele tepelného čerpadla

Tři roky po předání tepelného čerpadla do provozu byl majiteli předložen následující text, s kterým souhlasí. Tento text doplnil o své osobní hodnocení, postřehy a doporučení pro zájemce o koupi tepelného čerpadla.

Dne 27. října 2010 bylo v našem RD namontováno tepelné čerpadlo firmy NIBE. Montáž prováděli zaměstnanci firmy Mikita Kaplan - ELEKTRO. S instalací a následnou péčí o mě jako zákazníka jsme spokojení a tato technologie po všech stránkách splnila naše očekávání.

Hodnocení kvality montáže NIBE Kaplan Elektro

7. Poznámka k vyjádření majitele tepelného čerpadla

Podpis majitele byl jeho podpisovým vzorem a tak jsem ho na jeho přání z písemného vyjádření vymazal. Samozřejmě se snažíme maximálně chránit soukromí našich zákazníků. Jenom krátká poznámka k ceně koksu. Zde uváděná částka je z roku 2009. Tedy z roku, kdy majitel naposledy kupoval koks. Pro úplnost musím dodat, že se dřív také netopilo jenom koksem ale i dřevem. Pokud porovnáte spotřeby elektrické energie na vytápění a na spotřebu domu, tak je jasné, že se také trochu přitápělo teplometem a podobně. Zde opravdu není možné přesně vyčíslit skutečnou úsporu provozních nákladů, ale ta není u této realizace tak důležitá.

8. Typ pro zájemce o tepelné čerpadlo

Cena realizace tepelného čerpadla, respektive nabídka dodavatele je složená z mnoha položek. Některé jsou naprosto jasné a srozumitelné. To je typ tepelného čerpadla a jeho výkon, typ a velikost akumulační nádrže a nebo zásobníkového ohřívače teplé užitkové vody. Také pokud se nabídky liší například délkou vrtů, lze je velmi jednoduše porovnat zjistit, proč je jedna levnější a druhá dražší. Další položky už tak jednoduše porovnat nelze, například položku „použitý instalační materiál“ a „cena montážních prací“. Při kvalitně provedené montáži může být tato položka i dvojnásobná oproti konkurenčním nabídkám a přitom může být pro zákazníka výhodná. Z praxe mohu potvrdit, že „kvalitně a levně“ je protimluv. Ten může existovat pouze na papíře. Vše má svoji cenu, jde jen o to, pro co se rozhodnete.

Nejhorší je situace u položek typu dopojení na systém, dopojení teplé vody, příprava elektroinstalace, pokládka zemního kolektoru, stavební připravenost, zemní práce a podobně. Jsou obchodní zástupci, kteří se dokonce svým kolegům „chlubí“, o kolik byla jejich smluvní cena nižší, než kompletní cena celé realizace a že zbytek peněz ze zákazníka „vydolovali“ na vícepracích. Je samozřejmě pravda, že žádná zakázka nemůže být 100% na klíč a že existují vždy určité náklady, které v nabídkách nejsou obsaženy.

Míra profesionality té které firmy se projevuje také tím, že zákazníkovi podrobně vysvětlí, co je v ceně a co není a položky, které jeho nabídka neobsahuje „nebagatelizuje“. Samozřejmě i při nejlepší vůli není možné předvídat některé problémy. Nemůže to být ale cílené „mlžení“ motivované snahou nabídnout lepší cenu než konkurence. U této konkrétní instalace byla naše nabídková cena relativně vysoko nad konkurencí, ale byla to cena „na klíč“. Tím, že jsme zákazníkovi vysvětlili, co všechno je potřeba udělat a že my mu to skutečně uděláme v ceně nabídky, tak s námi podepsal kontrakt. Část z toho, co to „všechno“ někdy obnáší vystihují nejlépe následující fotografie.

9. Fotografie instalace


Instalace NIBE čerpadla firmou Kaplan Elektro

Instalace NIBE čerpadla firmou Kaplan Elektro

Instalace NIBE čerpadla firmou Kaplan Elektro

Instalace NIBE čerpadla firmou Kaplan Elektro

Instalace NIBE čerpadla firmou Kaplan Elektro

Instalace NIBE čerpadla firmou Kaplan Elektro