Vzorová instalace - Zvole u Prahy

2010
Tato instalace tepelného čerpadla je zajímavá hlavně způsobem pokládky zemního plošného kolektoru. Při jeho realizaci byl využit každý dostupný metr pozemku. To sice vedlo k mírnému navýšení rozpočtu za výkopové práce, ale tato investice se projevila snížením provozních nákladů a prodloužením životnosti tepelného čerpadla díky nižšímu počtu provozních hodin.

1. Popis vytápěného objektu

Jedná se o novostavbu dvoupodlažního RD. Obvodový plášť je z cihel Porotherm 440 a je zateplený 10 cm polystyrenu. Podlaha je zateplená 12 cm polystyrenu. Střešní konstrukce je zateplená minerální izolací tloušťky 28 cm. Součástí objektu je nevytápěná garáž, její plocha a objem není zahrnut do následujících údajů. Okna jsou spíše menší a jsou kvalitní konstrukce. Tvar budovy minimalizuje tepelnou ztrátu.

Tepelná ztráta objektu - převzata z projektu vytápění
11.95
kW
Objem vytápěného prostoru - převzato z projektu stavby
915
m3
Podlahová plocha vytápěného prostoru - převzato z projektu stavby
325
m2

2. Popis vytápěcího systému

První i druhé nadzemní podlaží je vytápěno podlahovým vytápěním. To je rozděleno na dvě samostatné části, zvlášť pro každé patro. Oproti projektu vytápěcího systému byl při realizaci v některých místnostech zmenšen rozpon trubek podlahového vytápění až na polovinu projektovaného. Tím došlo k snížení potřebné maximální teploty pro vytápění ze 48°C na 38°C. To se výrazně projevilo na zvýšení výkonu tepelného čerpadla a snížení jeho spotřeby. Navýšení ceny podlahového vytápění oproti projektu odpovídá úspoře provozních nákladů za dva roky provozu. Po našich úpravách projektu vytápění je vytápěcí systém možné nazývat nízkoteplotní.

3. Popis instalace tepelného čerpadla

V objektu rodinného domu je instalováno tepelné čerpadlo země-voda typu NIBE F1145-10. Na vytápěcí systém je napojeno přes akumulační nádobu UKV 500 o objemu 500 litrů topné vody. Ohřev teplé vody je realizován v zásobníkovém ohřívači NADO 500/300 o celkovém objemu 500 litrů.

Výkon tepelného čerpadla F1145-10 při průměrných teplotách 2/35°C
10.62
kW

Primární okruh je tvořen zemním plošným kolektorem délky 600 metrů rozděleného do čtyř okruhů po 150 m. Při jeho budování byly dvě smyčky kolektoru položeny do volného prostoru a netvoří pole. Toto sice zvýšilo cenu výkopových prací, ale výrazně zvýšilo objem ochlazované zeminy. Takto vybudovaný kolektor odpovídá kolektoru délky 700 - 750 metrů pokládaného klasicky, tedy s rozponem trubek jeden metr. Kolektor je uložen v hloubce 1,5 metru a jeho teplota je nadnulová. To výrazně snižuje provozní náklady.

4. Údaje o provozních parametrech tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo bylo uvedeno do trvalého provozu dne 9. září 2010. Každý rok odečítáme provozní parametry a optimalizujeme provoz tepelného čerpadla tak, aby počet startů a provozních hodin byl minimální. Při poslední servisní prohlídce dne 21. září 2013 byly odečteny následující provozní parametry. Roční průměr je počítán od uvedení do provozu, je to tedy průměr za celé sledované období. Hodnoty spotřeby elektrické energie jsou odečteny z podružného elektorměru před tepelným čerpadlem. Jsou to tedy reálné údaje.

  Odečtené hodnoty Roční průměr
Počet startů kompresoru tepelného čerpadla:
3 015
startů
997
startů za rok
Počet provozních hodin tepelného čerpadla:
8 621
hodin
2 850
hodin za rok
Z toho počet hodin pro ohřev TUV:
1 327
hodin
439
hodin za rok
Poměr startů a provozních hodin kompresoru:  
0.35
startů na hodinu
Spotřeba elektrické energie na vytápění a TUV:
20 705
kWh
6 850
kWh za rok
Z toho odběr záložního zdroje - elektrokotle:
324
kWh
107
kWh za rok

Vzhledem k počtu provozních hodin by si daný objekt zasluhoval silnější tepelné čerpadlo. Nicméně volba jeho výkonu je někdy daná obchodními hledisky. U tepelných čerpadel považujeme za optimální roční počet provozních hodin v rozmezí 1 700 až 2 400 hodin. Nicméně díky dobře zakopanému kolektoru a kvalitnímu podlahovému vytápění i tato "mírně poddimenzovaná“ instalace nepotřebuje záložní elektrokotel. To je podmínka hospodárného provozu tepelných čerpadel. Veškerá zde uváděná odebraná energie elektrokotlem spadá 100% do období vysoušení podlah.

5. Údaje o celkové spotřebě elektrické energie

Zde uvádíme celkovou spotřebu elektrické energie rodinného domu. Údaje jsou převzaté z faktury dodavatele elektrické energie. Jedná se tedy o spotřebu pro vytápění, ohřev teplé vody ale taky pro svícení, vaření atd. Dále uváděné roční náklady jsou včetně poplatků za elektroměr, příplatků a jsou včetně DPH.

Fakturační obdobíVysoký tarifNízký tarifCelkemNáklady
7.5.2011 7.5.2012 1 220 kWh 8 300 kWh 9 520 kWh 31 900 Kč
8.5.2012 6.5.2013 1 250 kWh 8 250 kWh 9 500 kWh 33 400 Kč

Rozdíl mezi zde uváděnou celkovou spotřebou domu a podružným měřením před tepelným čerpadlem je vlastní spotřeba objektu pro svícení, vaření atd. S určitou mírou přesnosti můžeme spotřebu rozdělit na tyto dvě části.

Roční spotřeba a náklady na svícení a vaření 2012 / 2013 2 650 kWh 9 300 Kč
Roční spotřeba a náklady na topení a TUV 2012 / 2013 6 850 kWh 24 100 Kč

Spotřeba na svícení a vaření se v normálně vybaveném objektu bez nějakých výrazných odběrů navíc pohybuje na úrovni 2 000 až 3 000 kWh. Záleží samozřejmě na typu a množství provozovaných elektrospotřebičů.

6. Osobní vyjádření majitele tepelného čerpadla

Tři roky po předání tepelného čerpadla do provozu byl majiteli předložen následující text, s kterým souhlasí. Tento text doplnil o své osobní hodnocení, postřehy a doporučení pro zájemce o koupi tepelného čerpadla.

Dne 9. září 2010 bylo v našem RD namontováno tepelné čerpadlo firmy NIBE. Montáž prováděli zaměstnanci firmy Mikita Kaplan - ELEKTRO. S instalací a následnou péčí o mě jako zákazníka jsme spokojení a tato technologie po všech stránkách splnila naše očekávání..

Šířka = 1015px Výška = 633pxInstalace NIBE čerpadla firmou Kaplan Elektro

7. Poznámka k vyjádření majitele tepelného čerpadla

Dneska je zákazník "příjemně" překvapen nízkými provozními náklady, ale v době realizace ho "nepříjemně" překvapila cena za nabízený vytápěcí systém. Rozdíl oproti konkurenci byl dán ale jenom tím, že námi nabízené podlahové vytápění bylo upravené pro tepelné čerpadlo. V tomto konkrétním případě se nám snížením rozponu trubic podlahového vytápění podařilo snížit teplotu topné vody o 10°C oproti řešení v projektu. Toto snížení teploty topné vody zvýšilo výkon tepelného čerpadla F1145-10 o zhruba 10%. Tím se nám částečně podařilo eliminovat instalaci „nevhodného“ tepelného čerpadla o výkonu 10 kW místo daleko vhodnějšího typu s výkonem 12 kW.

Téměř stejná situace byla u primárního okruhu. Zde konkurence nabízela 500 metrů zahrabaných zhruba na polovině námi "zabraného" pozemku. Jednalo se o kolektor typu SLIM. Nám se podařilo využít každý volný metr pozemku a naopak objem ochlazované zeminy, tedy kapacitu kolektoru udělat větší, než když se pokládají trubky klasicky, tedy s rozponem jeden metr. Náklady na zemní práce to samozřejmě zvýšilo, ale návratnost této investice je vždy velmi dobrá. Pokud by byl realizován kolektor typu SLIM v této lokalite, tak by byla teplota kolektoru minimálně o 5°C nižší a to by snížilo výkon tepelného čerpadla zhruba o 15%.

8. Typ pro zájemce o tepelné čerpadlo

Pokud pročítáte různé nabídky na tepelná čerpadla, většinou se dozvíte, že nabízený stroj je držitelem mnoha ocenění a v jeho útrobách se skrývá několik unikátních a patentovaných řešení. Dále se také dozvíte spoustu informací o tom, že jiné technologie jsou pro Vás nevhodné. To, co by Vás ale mělo zajímat, tak to jsou informace o provozních nákladech nabízeného řešení. Tedy kvalita instalace a nikoliv kvalita výrobku. Nevhodnou instalací se dá i ze značkového tepelného čerpadla „udělat“ velmi drahý a nespolehlivý elektrokotel.

Tato vzorová instalace Vám představuje RD se ztrátou 12 kW, teplotou ve vytápěném prostoru 23°C a ročními náklady na vytápění a ohřev TUV ve výši 24 tisíc Kč. Pokud by provozní náklady byly dvojnásobné, tak by investor nebyl "příjemně" překvapený, ale možná by tento stav považoval za normální. Dosáhnout dvojnásobných provozních nákladů se stejným typem tepelného čerpadla je velmi jednoduché. Stačí si vybrat nejlevnější nabídku instalace. Zde si musíte uvědomit, že časem zvětšit plošný kolektor nebo snížit teplotu pro podlahového vytápění prostě není možné. Kritérium ceny instalace tepelného čerpadla, tedy kritérium momentální dostupnosti, je vždy tím nejhorším kritériem do budoucnosti.

9. Fotografie instalace


Šířka = 1015px Výška = 633pxInstalace NIBE čerpadla firmou Kaplan Elektro