Vzorová instalace - Mnichovo Hradiště

2011
Tato instalace tepelného čerpadla je zajímavá tím, kam až se mohou propadnout provozní náklady na vytápění RD s instalovaným tepelným čerpadlem. Některé domácnosti v 3+1 na sídlišti platí zhruba stejně jenom za elektrickou energii a k tomu musí platit za vytápění a teplou vodu. Mají přitom k dispozici třetinu podlahové plochy. V tomto RD se topí na teplotu 22°C, ale uživatelé se jinak chovají úsporně, i když je vytápění velmi levné. Jedná se hlavně o nízkou spotřebou TUV a realizací útlumů v době, kdy v objektu nikdo není.

U této realizace platí, že méně je někdy více. Často se setkáváme s tím, že je objekt vybavován různými dalšími technologiemi pro snížení nákladů na vytápění a ohřev TUV. Přitom kvalitní instalace tepelného čerpadla představuje z hlediska návratnosti investice nepřekonatelný strop. Například instalace solárního ohřevu teplé užitkové vody by v tomto objektu „uspořila“ až 50% nákladů na její výrobu. Fakticky by se ale jednalo o částku do tisíce korun ročně. Pokud jsou náklady na jednu servisní prohlídku takového zařízení dvojnásobkem roční úspory, je dobré se zamyslet nad účelem a smyslem některých dotačních programů.

1. Popis vytápěného objektu

Jedná se o novostavbu dvoupodlažního RD. Obvodový plášť je z tvárnic YTONG Lambda 375 mm a je zateplený 10 cm polystyrenu stejně jako podlaha objektu. Střešní konstrukce je zateplená minerální izolací tloušťky 22 cm. Součástí objektu je garáž, ta je pouze temperovaná. Okna a dveře jsou normální velikosti a konstrukce.

Tepelná ztráta objektu - převzata z projektu vytápění
10.86
kW
Objem vytápěného prostoru - převzato z projektu stavby
550
m3
Podlahová plocha vytápěného prostoru - převzato z projektu stavby
230
m2

2. Popis vytápěcího systému

Objekt je 100% vytápěn podlahovým vytápěním. Před realizací vytápěcího systému bylo přihlédnuto k našim připomínkám a tak se podařilo snížit maximální teplotu pro vytápění pod 40°C. V objektu je krb, ale je provozován příležitostně s minimálním vlivem na provozní náklady.

3. Popis instalace tepelného čerpadla

V objektu rodinného domu je instalováno tepelné čerpadlo země-voda typu NIBE F1145-10. Na vytápěcí systém je napojeno přes akumulační nádobu NAD 250 o objemu 250 litrů topné vody. Ohřev teplé vody je realizován v zásobníkovém ohřívači NADO 500/300 o celkovém objemu 500 litrů.

Výkon tepelného čerpadla F1145-10 při průměrných teplotách 2/35°C
10.62
kW

Primární okruh je tvořen zemním plošným kolektorem celkové délky 600 metrů. Ten je rozdělen do čtyř okruhů. Velikost a způsob realizace plošného kolektoru upřednostňuje minimalizaci provozních nákladů a životnost tepelného čerpadla. Kolektor je uložen v hloubce 1,2 až 1,5 metru s maximálním možným rozestupem hadic. Kolektor zaplňuje veškerou dostupnou plochu pozemku.

4. Údaje o provozních parametrech tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo bylo uvedeno do trvalého provozu dne 12. září 2011. Každý rok odečítáme provozní parametry a optimalizujeme provoz tepelného čerpadla tak, aby počet startů a provozních hodin byl minimální. Při poslední servisní prohlídce dne 6. září 2013 byly odečteny následující provozní parametry. Roční průměr je počítán od uvedení do provozu, je to tedy průměr za celé sledované období. Hodnoty spotřeby elektrické energie jsou odečteny z podružného elektorměru před tepelným čerpadlem. Jsou to tedy reálné údaje.

  Odečtené hodnoty Roční průměr
Počet startů kompresoru tepelného čerpadla:
1 915
startů
964
startů za rok
Počet provozních hodin tepelného čerpadla:
3 353
hodin
1 688
hodin za rok
Z toho počet hodin pro ohřev TUV:
527
hodin
265
hodin za rok
Poměr startů a provozních hodin kompresoru:  
0.57
startů na hodinu
Spotřeba elektrické energie na vytápění a TUV:
8 166
kWh
4 085
kWh za rok
Z toho odběr záložního zdroje - elektrokotle:
0
kWh
0
kWh za rok


Životnost kompresoru je daná počtem startů a počtem provozních hodin. Ve většině případů se kompresor dříve "ustartuje" než "uběhá" a tak je důležité sledovat a optimalizovat poměr startů a provozních hodin. Jeden start kompresoru na dvě hodiny provozu kompresoru považujeme za optimální poměr těchto hodnot.

5. Údaje o celkové spotřebě elektrické energie

Zde uvádíme celkovou spotřebu elektrické energie rodinného domu. Údaje jsou převzaté z faktury dodavatele elektrické energie. Jedná se tedy o spotřebu pro vytápění, ohřev teplé vody ale taky pro svícení, vaření atd. Dále uváděné roční náklady jsou včetně poplatků za elektroměr, příplatků a jsou včetně DPH.

Fakturační obdobíVysoký tarifNízký tarifCelkemNáklady
28.6.2012 24.6.2013 1 002 kWh 6 243 kWh 7 245 kWh 24 800 Kč

Rozdíl mezi zde uváděnou celkovou spotřebou domu a podružným měřením před tepelným čerpadlem je vlastní spotřeba objektu pro svícení, vaření atd. S určitou mírou přesnosti můžeme spotřebu rozdělit na tyto dvě části.

Roční spotřeba a náklady na svícení a vaření 2012 / 2013 3 160 kWh 10 800 Kč
Roční spotřeba a náklady na topení a TUV 2012 / 2013 4 085 kWh 14 000 Kč


Vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu a po uvedení tepelného čerpadla do provozu probíhalo "vysoušení podlah" s enormní energetickou náročností, dá se předpokládat, že roční spotřeba na vytápění bude klesat.

6. Osobní vyjádření majitele tepelného čerpadla

Dva roky po předání tepelného čerpadla do provozu byl majiteli předložen následující text, s kterým souhlasí. Tento text doplnil o své osobní hodnocení, postřehy a doporučení pro zájemce o koupi tepelného čerpadla.

Dne 12. září 2011 bylo v našem RD namontováno tepelné čerpadlo firmy NIBE. Montáž prováděli zaměstnanci firmy Mikita Kaplan - ELEKTRO. S instalací a následnou péčí o mě jako zákazníka jsme spokojení a tato technologie po všech stránkách splnila naše očekávání.

Hodnocení kvality montáže NIBE Kaplan Elektro

7. Poznámka k vyjádření majitele tepelného čerpadla

Doplňková regulace je nadstandardní vybavení podružného rozvaděče, které velmi efektivně snižuje počet startů kompresoru a tím prodlužuje jeho životnost. Velmi důležité je také správné nastavení regulace. Instalci je vhodné sledovat a "optimalizovat" nastavení tak, aby byl počet startů a provozních hodin minimální. Seřizování regulace provádí servisní technik při pravidelných servisních prohlídkách.

Při naší servisní činnosti na realizacích jiných firem se často setkáváme s tím, že nastavení tepelného čerpadla provedl "poučený instalatér" při uvádění do provozu a za několik let se k tepelnému čerpadlu nikdo nedostal, aby hodnoty optimalizoval. Velice často také jsou v regulaci tepelného čerpadla nastavené hodnoty z výroby. Tyto hodnoty nejsou špatné, ale nejsou to ty správné, pro danou konkrétní instalaci.


8. Typ pro zájemce o tepelné čerpadlo

Při budování zemního plošného kolektoru u novostavby je velmi důležité zvolit vhodnou dobu. Samozřejmě je třeba brát v úvahu aktuální počasí, ale velmi důležité je, v jaké fázi je stavba objektu. Nejvhodnější je doba, kdy zraje základová deska a na pozemku se zatím nezačal hromadit stavební materiál a odpad ze stavby. Ten může budování kolektoru značně ztížit. Dobré je, když pozemek není oplocen a získáte souhlas sousedů k pohybu techniky. Pak je možné plochu pozemku maximálně využít a plot nekomplikuje pohyb bagru. Můžete porovnat datum pořízených fotografií budování kolektoru s datem předání čerpadla do provozu.

9. Fotografie instalace


Instalace NIBE čerpadla firmou Kaplan Elektro

Instalace NIBE čerpadla firmou Kaplan Elektro

Instalace NIBE čerpadla firmou Kaplan Elektro