Vzorová instalace - Brandýs nad Labem

2012


 

Tato instalace tepelného čerpadla se vyznačuje extrémní spotřebou teplé užitkové vody. Vysoká spotřeba TUV je typická pro rodinu s dvěma malými dětmi a manželkou na mateřské dovolené. Děti se každý den koupou v plné vaně a rodiče v plné vaně relaxují. Je pravda, že náklady na teplou vodu jsou vcelku příznivé, to znamená kolem čtyřech tisíc korun ročně. Takový odběr teplé vody nám ale zvyšuje počet startů na které je tepelné čerpadlo citlivé. Tuto realizaci bude nutné ještě pár let sledovat a optimalizovat nastavení regulace. Naštěstí jsme při prodeji této instalace nenabízeli levnější variantu s integrovaným zásobníkem TUV o objemu 180 litrů. To by byl počet startů více jek dvojnásobný.

1. Popis vytápěného objektu

Jedná se o novostavbu jednopodlažního RD typu bungalov. Obvodový plášť je z cihel porotherm tloušťky 30 cm a je zateplený 15 cm polystyrenu. Podlaha objektu je zateplená 10 cm polystyrenu. Střešní konstrukce je zateplená minerální izolací tloušťky 26 cm. Součástí objektu není garáž. Obývací pokoj je ze dvou stran tvořený francouzskými okny. Ostatní okna a dveře jsou normální velikosti a konstrukce.

Tepelná ztráta objektu - převzata z projektu vytápění
9.32
kW
Objem vytápěného prostoru - převzato z projektu stavby
620
m3
Podlahová plocha vytápěného prostoru - převzato z projektu stavby
210
m2

2. Popis vytápěcího systému

Objekt je 100% vytápěn podlahovým vytápěním. V objektu jsou dva rozdělovače podlahového vytápění napojené na jedno oběhové čerpadlo. Toto řešení není z hlediska regulace optimální. V objektu není krb.

3. Popis instalace tepelného čerpadla

V objektu rodinného domu je instalováno tepelné čerpadlo země-voda typu NIBE F1145-10. Na vytápěcí systém je napojeno přes akumulační nádobu NAD 250 o objemu 250 litrů topné vody. Ohřev teplé vody je realizován v zásobníkovém ohřívači NADO 500/300 o celkovém objemu 500 litrů.

Výkon tepelného čerpadla F1145-10 při průměrných teplotách 2/35°C
10.62
kW

Primární okruh je tvořen zemním plošným kolektorem celkové délky 600 metrů. Ten je rozdělen do čtyř okruhů. Velikost a způsob realizace plošného kolektoru upřednostňuje minimalizaci provozních nákladů a životnost tepelného čerpadla. Kolektor je uložen v hloubce 1,2 až 1,5 metru s minimálním rozestupem hadic jeden metr.

4. Údaje o provozních parametrech tepelného čerpadla


Tepelné čerpadlo bylo uvedeno do trvalého provozu dne 20. ledna 2012. Každý rok odečítáme provozní parametry a optimalizujeme provoz tepelného čerpadla tak, aby počet startů a provozních hodin byl minimální. Při poslední servisní prohlídce dne 6. září 2013 byly odečteny následující provozní parametry. Roční průměr je počítán od uvedení do provozu, je to tedy průměr za celé sledované období. Hodnoty spotřeby elektrické energie jsou odečteny z podružného elektroměru před tepelným čerpadlem. Jsou to tedy reálné údaje.

  Odečtené hodnoty Roční průměr
Počet startů kompresoru tepelného čerpadla:
3 303
startů
2 026
startů za rok
Počet provozních hodin tepelného čerpadla:
3 464
hodin
2 125
hodin za rok
Z toho počet hodin pro ohřev TUV:
902
hodin
553
hodin za rok
Poměr startů a provozních hodin kompresoru:  
0.95
startů na hodinu
Spotřeba elektrické energie na vytápění a TUV:
8 763
kWh
5 376
kWh za rok
Z toho odběr záložního zdroje - elektrokotle:
0
kWh
0
kWh za rok


Životnost kompresoru je daná počtem startů a počtem provozních hodin. Ve většině případů se kompresor dříve "ustartuje" než "uběhá" a tak je důležité sledovat a optimalizovat poměr startů a provozních hodin. Poměr jeden start kompresoru na jednu hodinu provozu kompresoru není optimální. Částečně je to dané vysokou spotřebou teplé vody a je nutné danou instalaci sledovat a optimalizovat nastavení regulace. Při poslední servisní prohlídce byly upraveny parametry a byl vyměněn naprosto nevhodný pokojový termostat.

5. Údaje o celkové spotřebě elektrické energie

Zde uvádíme celkovou spotřebu elektrické energie rodinného domu. Údaje jsou převzaté z faktury dodavatele elektrické energie. Jedná se tedy o spotřebu pro vytápění, ohřev teplé vody ale taky pro svícení, vaření atd. Dále uváděné roční náklady jsou včetně poplatků za elektroměr, příplatků a jsou včetně DPH.

Fakturační obdobíVysoký tarifNízký tarifCelkemNáklady
7.8.2012 5.8.2013 1 020 kWh 6 340 kWh 7 360 kWh 25 200 Kč

Rozdíl mezi zde uváděnou celkovou spotřebou domu a podružným měřením před tepelným čerpadlem je vlastní spotřeba objektu pro svícení, vaření atd. S určitou mírou přesnosti můžeme spotřebu rozdělit na tyto dvě části.

Roční spotřeba a náklady na svícení a vaření 2012 / 2013 1 984 kWh 6 800 Kč
Roční spotřeba a náklady na topení a TUV 2012 / 2013 5 376 kWh 18 400 Kč


Vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu a po uvedení tepelného čerpadla do provozu probíhalo "vysoušení podlah" s enormní energetickou náročností, dá se předpokládat, že roční spotřeba na vytápění bude klesat. Údaje, které budou víc korespondovat s realitou, budeme znát až po dalším odečtu hodnot. Tepelné čerpadlo bylo uvedeno do provozu v lednu. Náklady zvyšuje vysoká spotřeba teplé užitkové vody.

6. Osobní vyjádření majitele tepelného čerpadla

Dva roky po předání tepelného čerpadla do provozu byl majiteli předložen následující text, s kterým souhlasí. Tento text doplnil o své osobní hodnocení, postřehy a doporučení pro zájemce o koupi tepelného čerpadla.

Dne 20. ledna 2012 bylo v našem RD namontováno tepelné čerpadlo firmy NIBE. Montáž prováděli zaměstnanci firmy Mikita Kaplan - ELEKTRO. S instalací a následnou péčí o mě jako zákazníka jsme spokojení a tato technologie po všech stránkách splnila naše očekávání.

Hodnocení kvality montáže NIBE Kaplan Elektro

7. Poznámka k vyjádření majitele tepelného čerpadla

Projektant vytápěcího systému vcelku rozumě rozdělil podlahové vytápění na dvě samostatné sekce, tedy navrhl do objektu dva rozdělovače podlahového vytápění. Instalční firma si trošku zjednodušila život a oba rozdělovače napojila na společné páteřní potrubí a tak není možné tyto sekce od sebe hydraulicky oddělit. To přineslo problémy při zaregulování systému. Ty se nám ale podařilo vyřešit.

8. Typ pro zájemce o tepelné čerpadlo

Majitel RD podlehl ujišťování elektromontážní firmy, že designové termostaty měří dobře teplotu. Není tomu tak. Termostat může být sice v barvě vypínačů a je zapuštěný do elektromontážní krabice, nicméně pro měření teploty a nastavování je lepší normální termostat. Na fotkách je zobrazen termostat před výměnou a po výměně. Majitelem požadovanou výměnu termostatu jsme provedli při pravidelné roční servisní prohlídce.

9. Fotografie instalace


Instalace NIBE čerpadla firmou Kaplan Elektro

Instalace NIBE čerpadla firmou Kaplan Elektro

Instalace NIBE čerpadla firmou Kaplan Elektro

Instalace NIBE čerpadla firmou Kaplan Elektro

Instalace NIBE čerpadla firmou Kaplan Elektro