FLM 30 - větrací modulprospekt NIBE FLM 30 (PDF)
ceník tepelných čerpadel NIBE (PDF)


Nástavbový modul NIBE FLM 30 zajišťuje:

a) regeneraci zemních kolektorů nebo vrtů
b) dostatečné řízené větrání obytných prostorů vytápěného objektu

FLM 30 je speciálně vyvinut pro kombinaci s tepelnými čerpadly NIBE F1145 a NIBE 1245.


Větrací modul NIBE FLM 30 zajišťuje a nabízí:

  • Řízené větrání vytápěného objektu při zpětném využití energie větraného vzduchu
  • Možnost akumulace energie větraného vzduchu v primárním kolektoru
  • Průběžná regenerace primárního kolektoru
  • Velice jednoduchá instalace
  • Vysoký výkon ventilátoru při minimální hlučnosti
  • Možnost zkrácení primárního kolektoru