Více informací o NIBE F470

NIBE F470 využívá tepelnou energii získanou z odpadního ventilačního
vzduchu k ohřevu teplé užitkové vody, vytápění, předehřívání čerstvého
ventilačního vzduchu, který je pak přiváděn do místností.

NIBE F470 obsahuje mikroprocesorovou jednotku, kterou využívá k řízení provozu na
základě venkovní teploty a tím zajišťuje efektivní provoz systému a udržení nastavené
teploty. Teplota se nastavuje pomocí termostatických hlavic na radiátorech.
Tepelné čerpadlo NIBE F470 je vybaveno integrovaným topným tělesem (jako přídavným
zdrojem tepla), které se v případě potřeby (kdy tepelné čerpadlo již není schopné
svým výkonem uspokojit aktuální požadavky na teplo) automaticky zapne.

Řídicím panel obsahuje ovládací prvky, které jsou přehledně uspořádané a umožňují
snadné ovládání.

NIBE F470 je možno propojit s následujícími systémy:
  • přímé připojení k nízkoteplotnímu topnému systému s radiátory
  • připojení k podlahovému topení