Ventilační tepelná čerpadla

Ventilace a její vliv na zdraví lidí

V osmdesátých letech minulého století se začal blíže zkoumat tzv. Syndrom nezdravé budovy.

Potíže vyvolané tímto syndromem se začaly týkat osob, často se pohybujících v určitých budovách nebo místnostech Jejich průvodním příznakem byly zejména alergicé obtíže, zhoršení zdravotního stavu, které nakonec vyústily v snížení pracovní schopnosti postižené osoby.

Tento jev není jen něčím, projevujícím se sníženou kvalitou života, ale zejména a především vede ke značným ekonomickým ztrátám a zvýšeným nákladům. Je třeba si uvědomit, že převážná část populace tráví až 90% svého času v interiérech.


U interiéru budov se projevuje:
  • znečištění způsobené nebezpečnými chemickými nebo toxickými látkami či prachem
  • hluk, nadměrná vlhkost, pachy apod. ve vnitří kondici budovy
  • vliv nadměrného množství bakterií, mikrobů, plísní
  • koncentrace alergenů

Toto a ještě mnoho dalšího je možno vyřešit řízeným větráním budov.

Řízené větrání je schopno udržet v interiéru optimální teplotu a vlhkost, a současně zajistit dokonalou kvalitu vzduchu uvnitř budovy podle příslušných směrnic, zejména v normě DIN 1946.Řízené větrání je možné použít jak v nízkoenerge­tických domech, tak ve starších budovách. V nízkoenerge­tických domech systém řízeného větrání zajistí potřebnou intenzitu výměny vzduchu i při uzavřených dveřích a oknech. Při rekonstrukcích starších budov je vhodné kromě použití lepší tepelné izolace a výměny oken uvažovat i o řízené ventilaci, která zajistí potřebnou intenzitu výměny vzduchu.

Obvykle starší budovy jsou vystaveny značnému hluku z ulice. NIBE tepelná čerpadla Také v tomto ohledu může ventilační systém přinést užitek pro vás. Pokud například větráme otevřenými okny nebo používáme řízené větrání bez rekuperace tepla, pak tepelná energie vnitřního ventilačního vzduchu přichází nazmar. Je zde i značný únik energie, která unikne při větrání, a to v rozsahu (40 –50%).
Oproti tomu při řízeném větrání s rekuperací je využívána energie obsažená ve ventilačním vzduchu, který by jinak byl vypuštěn bez užitku ven. Při rekuperaci se navíc využívá i teplo generované uvnitř budovy svítidly, osobami, domácími spotřebiči apod. Ventilační tepelná čerpadla NIBE usnadňují rekuperaci a využívají energii získanou z vypouštěného ventilačního vzduchu k ohřevu teplé vody i k vytápění.
Jak je vidět, rekuperace přispívá nejenom ke zdravému a pohodlnému vytápění, ale také přináší značné úspory tepelné energie. Tímto přispívá výrazně i k omezení emisí oxidu uhličitého.