Rekuperační jednotky.
NIBE rekuperační jednotky

Rekuperace, jinak zpětné získávání tepla je známý několik desetiletí proces, který byl nejdříve využíván především v průmyslu. Dnes se tento děj využívá především v moderních pasivních domech, kde pomáhá snižovat energetickou náročnost oproti klasickému větrání.

Rekuperační jednotky zajišťují předehřev čerstvého vzduchu proudícího do objektu z venkovního prostředí, a to pomocí teplého vzduchu vystupujícího z objektu. Tepelná energie obsažená v odpadním vzduchu není již tedy bez užitku vypouštěna do okolního prostředí, ale s pomocí tepelného výměníku předá většinu svého tepla přiváděného rekuperační jednotkou zpět do domu.

Firma NIBE zařadila do svého výrobního programu tento produkt, aby ještě více ušetřila vaše peníze a zajistila ve vašem domě zdravé a příjemné prostředí.