Příslušenství k tepelným čerpadlům NIBE SMO 05 - řídící jednotka

Příslušenství NIBE NIBE SMO 05 - řídící jednotka

Ceník tepelných čerpadel NIBE

IBE SMO 05 je inteligentní řídicí jednotka, která je určena
pro řízení tepelného čerpadla NIBE F2025, NIBE F2300 a připojených zařízení pro vytápění a ohřev TUV.
NIBE SMO 05 je složena z displejové jednotky a reléového boxu s řídící kartou systému. NIBE SMO 05 řídí provoz tepelného čerpadla NIBE F2025 nebo NIBE F2300 a v případě potřeby i provoz přídavného zdroje tepla. NIBE SMO 05 může též ovládat oběhová čerpadla, trojcestné ventily a teplotní čidla.
Dále může řídit přídavný zdroj energie a ohřev teplé vody.