Příslušenství k tepelným čerpadlům NIBE Akil 500

Příslušenství - NIBE Akil 500

NIBE Akil 500 (PDF)
NIBE akumulační nádrže
Ceník tepelných čerpadel NIBE

NIBE Akil 500
je akumulační stacionární nádrž pro ohřev teplé užitkové vody (TUV). NIBE AKIL 500, je určená pro instalace, kde je vyšší potřeba ohřevu TUV. Tato nádrž je určená pro horizontální instalaci s možností instalací až tří nádrží na sebe.
NIBE AKIL 500 je určená především pro ohřev TUV v kombinaci s tepelnými čerpadli NIBE za použití vloženého tepelného výměníku.